Leczenie uzależnień – czy uzyskam pomoc na NFZ?

Ośrodek lecząca osoby uzależnione w Wandzinie ułatwia powrót do zdrowia osobom, które chcą skorzystać z NFZ. Samodzielne wyjście z uzależnienia, zwłaszcza przy substancjach psychoaktywnych jest niezwykle trudne. Z tego powodu warto skorzystać z oferowanego tam krótkoterminowego programu leczenia, który opiera swoje działania na metodzie społeczności terapeutycznej. Ważnym punktem w walce z uzależnieniem jest udział w terapii krótkoterminowej. Jest ona przeznaczona dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz wielu innych.

Na czym polega?

Na początku warto wiedzieć, że cały proces zazwyczaj nawet pół roku. Jest to etap w życiu, podczas którego dostosowywane jest odpowiednie leczenie. Decyduje o tym stan osoby uzależnionej. Cały proces dzieli się na kilka faz, które sukcesywnie pozwalają osiągnąć zamierzony rezultat. Na samym początku warto skupić się na swoim wyglądzie oraz środowisku. Drugim etapem jest motywacja, która umożliwia nam wprowadzić znaczące zmiany, które wynikają z wyznawanych norm i wartości. Kolejny etap daje szansę na poprawienie relacji z samym sobą oraz rodziną. Czwartym, a jednocześnie ostatnim etapem jest generowanie myśli o normalnym życiu poza ośrodkiem. Zakończona terapia daje szansę na samodzielne i udane życie bez nałogów.

Aby zostać przyjętym trzeba spełniać określone warunki

Podstawą przyjęcia do ośrodka w województwie pomorskim jest aktualne skierowanie od lekarza. Nie wolno zapomnieć o lekach zażywanych na stałe, które starczą nam na pełen czas pobytu. Warto mieć na uwadze, że jeśli pacjent nie będzie w posiadaniu ważnych papierów lub zaleceń do przyjmowania leków, to nie zostaną one podane. Warunkiem są także dokumenty takie jak dowód osobisty, RTG klatki piersiowej czy dokumentacja medyczna lub/i terapeutyczna. W czasie pakowania każda osoba, która chce skorzystać z usług ośrodka musi pamiętać o środkach higieny oraz odzieży. W żadnym razie nie wolno wnosić groźnych narzędzi i przedmiotów, telefonu komórkowego oraz cennych przedmiotów.
Sprawdź źródło artykułu: www.wandzin.pl