Jak wyglądają metody pracy z dziećmi w nowoczesnym przedszkolu?

Świat podlega zmianom, a wraz z nim rozwijają się narzędzia, które się wykorzystuje. Także proces edukacji jest zupełnie odmienny niż lata temu. Aktualnie, w dobie nadmiaru różnego typu bodźców niezbędne jest określenie priorytetów. Dotyczy to szczególnie najmłodszych. Dzieci nie są w stanie się określić – interesuje je cały(m) świat(em). Rolą wychowawców w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Podstawą nowoczesnego przedszkola musi być wielotorowość. Taka droga zapewnia dziecku dowiedzieć się jak najwięcej i indywidualnie wybierać co je interesuje.

Jakie metody wychowawcze stosuje się we współczesnych przedszkolach?

Bez względu na miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której mieści się przedszkole, metody wychowawcze powinny być zazwyczaj koherentne. Nieważne czy to Mokotów czy Wawer – przedszkole zawsze musi stawiać nacisk na ogólny rozwój dziecka. Ważne jest wpajanie dziecku reguł odpowiedniego zachowania. Powinno się zwracać uwagę na postawy dziecka i informować je o oczekiwaniach. Nauka tego rodzaju pozytywnych zachowań polega na kreowaniu pozytywnych skojarzeń w umyśle dziecka. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na dobre(y) samopoczucie dziecka. Wykluczone jest podnoszenie głosu czy karanie. Powinno się wyjaśniać pewne sprawy spokojnym głosem. Konsekwentna budowa przyjacielskiej relacji powoduje, że przedszkolak z czasem akceptuje zasady i wchłania jako własne. Oprócz tego ważną kwestią jest rozmawianie z najmłodszymi o uczuciach. Nieskrępowane mówienie o tym co się czuje buduje w dziecku empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiej osoby.

Przykłady metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Oczywiście każde przedszkole ma swoje(imi) metody(ami) pracy z dziećmi. Wiele z nich stawia na specjalizację. Jest to technika, gdzie do wiodącej dziedziny dopasowuje się tematykę ogólną. Występuje kilka regularnie używanych metod, które cechują się skutecznością. Warto je poznać:

  • metoda bloków tematycznych – określa się główny blok tematyczny, wokół którego orbitują wszelkie zajęcia w danym dniu. Tematykę bloków wskazuje się na bazie zainteresowań dzieci, opiekunów i nauczycieli. Często opiera się ona na świętach okolicznościowych czy porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – bazuje na podziale klasy na kilka części o różnej tematyce. Dziecko ma swobodę wyboru, w którym kąciku chce pracować. Tego rodzaju metoda pozwala na realizację programu nauczania w mniejszych grupach. Dzięki temu wychowawcy mogą poświęcić więcej czasu na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Niewielkie grupy zachęcają także dzieci do nawiązywania relacji z rówieśnikami.
  • metoda projektów badawczych – naciska na wartości poznawczej określonych ćwiczeń. Dzięki pracę samodzielną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na postawione przed nimi pytania dotyczące wybranego tematu. Oprócz pogłębianiem wiedzy, metoda naucza dzieci inicjatywy i dociekliwości
  • metoda portfolio – dzięki gromadzenie(u) prac, dokumentów i zdjęć w trakcie uczęszczania do przedszkola(u) można odtworzyć ścieżkę jakie dziecko zrobiło przez lata. Jest to swego rodzaju teczka będące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak i dziecko mogą dzięki temu prześledzić rozwój i poddać analizie czas przeżyty w przedszkolu. 

Codzienny rytm zajęć przedszkolnych

Dzieci stosunkowo szybko ulegają rozkojarzeniu. W związku z tym istotna jest dynamika i stałe pobudzanie zainteresowania. Jak zatem wygląda typowy dzień w przedszkolu? Najpierw zabawa w kręgu – maluchy oraz wychowawca gromadzą się w kręgu i następuje wprowadzenie do tematu dnia. Następnie pora na zajęcia wiodące – mogą one być związane z rozwijaniem zdolności językowej(ych), matematycznej(ych), jak również z muzyką czy plastyką. W dalszej kolejności czas na niezwykle ważne w przypadku młodych osób zajęcia ruchowe. Bez względu na pogodę odbywają się one na dworze. Potem, po zabawie należy coś zjeść i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak widać dzieci otrzymują wystarczająco dużo bodźców, które prawidłowo rzutują na ich rozwój.