Jak wygląda i jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Badanie histopatologiczne robi się przez zebranie materiału od pacjenta, a następnie dokonanie analizy tej próbki pod mikroskopem. Robione jest aby ocenić proces chorobowy. Stosowane jest najczęściej przy chorobach nowotworowych, dzięki jego bardzo dużej skuteczności – w ten sposób uzyskuje się dane o typie nowotworu i stopnia jego złośliwości. Badanie trwa około trzy dni a czas oczekiwania na wynik liczy mniej więcej 14 dni.

Co powinniśmy wiedzieć na temat badania histopatologicznego?

Aby zrobić badanie histopatologiczne, trzeba również przeprowadzić biopsję. Uzyskuje się w niej wycinek tkanki, która została zmieniona od choroby. Metoda zależy od umiejscowienia tej tkanki. Najczęściej badani otrzymują znieczulenie miejscowe, dzieci natomiast ogólne.

Badanie to pozwala na ocenę stopnia zaawansowania chorób nowotworowych ale także nienowotworowych, na przykład dysfunkcje nerek, przewodu pokarmowego czy wątroby.

Co dzieje się z materiałem podczas badania histopatologicznego?

Materiał, który został wzięty wysyłany jest zazwyczaj do laboratorium, które zajmuje się jego odpowiednim przygotowaniem do badania. Niezbędne jest ulokowanie go w 10% roztworze formaliny albo roztworze formaliny w alkoholu etylowym. Kolejno na materiale przeprowadzane są procesy odwadniania, aby kolejno zalać go płynną parafiną. Tego typu parafinowy bloczek może być jeszcze poddany odpowiednim procesom barwienia, które pokazują dokładniej struktury komórkowe.

Samo przygotowanie i ocena materiału trwa zazwyczaj do 3 dni – czas ten jest zależny od wielkości próbki. Jeśli chodzi o oczekiwanie na wynik to może zająć od 7 do 14 dni.

Jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Samo pobieranie materiału trwa kilka-kilkanaście minut i najczęściej nie wymaga większego przyszykowania. W sytuacji wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą usg oraz biopsji gruboigłowej nie trzeba robić skomplikowanego zabiegu i jest ona wykonywana w warunkach ambulatoryjnych. W kwestii innych biopsji może być wymagane znieczulenie, a więc pacjent powinien być hospitalizowany. Większość jednak zależy od lokalizacji i rozmiaru zmiany, która powinna zostać badana. Zmiany skórne, do których jest łatwy dostęp mogą być pobrane przy znieczuleniu miejscowym.
Bardzo rzadko po badaniu występują jakieś powikłania – jest to bardzo bezpieczne. W najgorszym razie może uformować się krwiak w miejscu, w którym została włożona igła. Jeśli pacjent wie, że ma problemy z krzepnięciem albo alergie na jakieś leki to jest zobowiązany powiadomić o tym lekarza, który zajmie się wykonywaniem biopsji.