Biochemia krwi – co to jest?

Biochemia to krwi to specjalistyczne badanie bada się osocze uzyskane przez odwirowanie krwi, która została pobrana od pacjenta. Co to jest osocze? Osocze składa się w większości z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek oraz innych bardzo istotnych składników i substancji. Z tego powodu biochemia krwi jest w stanie perfekcyjnie pokazać w jaki sposób działają szczególne układy.

Co możemy zobaczyć dzięki biochemii krwi?

Podczas trwania biochemii krwi osocze podlega badaniu, które uzyskuje się odwirowując pozyskanej od osoby, która poddała się badaniu krwi z żyły. 

To badanie krwi jest w stanie dokładnie przedstawić w jaki sposób konkretne układy i działają konkretne narządy. To badanie możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Profile w badaniu biochemicznym krwi – sprawdź jakie są

Celem ułatwienia analizy danych i lepszego  zdiagnozowania choroby badania tego typu podzielono na podstawowe profile:

  • profil ogólny, oznacza się w nim: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, z kolei w nim oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, w którym oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, z kolei w nim oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,z kolei w nim oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, w którym oznacza się: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, w nim natomiast oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Możemy także przeprowadzić bardziej szczegółowe profile, chociażby profil alergiczny, reumatyczny, profil dla ciężarnych, dla dzieci a także profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych

Podczas trwania badania biochemicznego krwi każdy składnik oceniany jest osobno ze względu na to, że dla każdego opracowano normy czy też sprawdza się korelacje tych składników ze sobą. Pamiętaj, że normy mogą się nieco różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonano badanie. Dlatego osoba, na której przeprowadzono badanie nie może samodzielnie poddawać analizie wyników badań. Tylko lekarz osobą kompetentną aby wyniki przeanalizować.

Biochemia krwi podczas ciąży – to warto wiedzieć

Badania prenatalne, które są nieinwazyjne obejmują chociażby biochemiczne badania krwi. Takie nieinwazyjne badania polegają na tym, aby pobrać krew kkobiety ciężarnej a później zbadać zawarte w niej stężenia konkretnych składników i substancji. Poziom niektórych substancji które są obecne we krwi ciężarnej świadczy o jakichś problemach z płodem. Łącząc badania biochemiczne u kobiet w ciąży z jej wiekiem umożliwia profesjonalnemu programowi komputerowemu policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób wrodzonych u płodu. To badanie krwi jest przesiewowe, czyli każda kobieta w ciąży ma prawo je wykonać. Niemniej jednak w Polsce zrobienie takich badań jest  możliwe w ramach NFZ jedynie wtedy, gdy lekarz ma podejrzenie co do wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto także dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet ciężarnych zależą od jej trwania:

  • test PAPP-A – wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  najlepiej jest wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – jest to złączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży.